Å andra sidan

InsändarstatistikMassmedialt

Skapad av Lennart Forsberg sön, oktober 22, 2017 14:50:21

Forskning behöver inte vara så märkvärdigt...
Efter att ha varit på resande fot från 5 till 20 oktober kände jag mig som en amatörforskare när jag tittade närmare på hur insändarna i Västerbottens-Kuriren undertecknades under den perioden – detta som ett litet apropå till den ofta återkommande insändarskribenten Oberoende Observatör.

Under de studerade 15 dagarna publicerades 64 insändare.
• 37 av insändarna undertecknades med för- och efternamn.
• 27 av insändarna undertecknades med mer eller mindre tillkrånglade pseudonymer. Åtta av insändarna använde varianter av ett förnamn, en insändare använde en sjukdom (Morbus Bechtarew).

De flitigaste insändarskribenterna under perioden 5-20 oktober var:
• Oberoende Observatör, fem insändare
• Urban Kasström, tre insändare
• Annchristin Alm, två insändare
• Ulf Parde, två insändare
• Bengt-Ove Karlsson, två insändare
• Hans Lindberg, två insändare.

Två av insändarna föranledde redaktionen på VK att avge svar. Bland annat förklarade redaktionen varför Oberoende Observatör fick så många insändare publicerade. "Hen skriver kort och kärnfullt samt argumenterar väl för sina åsikter", skrev insändarredaktionen på ett ungefär.

Då får man väl förmoda att de övriga på topplistan också skriver kärnfullt och argumenterar väl – till skillnad från oss som då och då får våra betraktelser refuserade...

Oberoende pekoralMassmedialt

Skapad av Lennart Forsberg tor, oktober 19, 2017 10:16:20

På Västerbottens-Kurirens insändarsida har det förts en liten debatt kring signaturen Oberoende Observatör – en debatt som även jag medverkat i (den 17 oktober). Jag har gjort det med en gnutta humor och som för att understryka mina lättviktiga åsikter påminner jag här om att det inte bara är observatörer som kan vara oberoende.

Vad sägs om följande pseudovetenskapliga pseudonymer:

Oberoende organisatör - för fyrkantiga resonemang i ett sträck (mellan fyrkanterna)

Oberoende akupunktör - ger mycket gärna små stick, även om de leder in på stickspår

Oberoende operatör - för sövande resonemang, opererar fritt i sjukhusmiljö

Oberoende frisör - ger alla på skallen, klipper gärna till

Oberoende cirkusdirektör - varvar pajaskonster med cirkelresonemang

Oberoende väderpresentatör - föredrar munväder, arbetar helst för högtryck

Ordberoende tidningsredaktör - tycker å sin sida att överlånga artiklar aldrig blir långrandiga

Oförstående yogainstruktör - ställer alla begrepp på huvudet

Och skulle ingen av dessa pseudonymer vara tillämpbara, kan man skylla en förlorad debatt på yttre omständigheter genom att underteckna sina insändare med signaturen Åberopande force majeure.Äventyrsresa?Lite av varje

Skapad av Lennart Forsberg sön, oktober 15, 2017 06:32:48

Att resa är ofta ett minnesrikt äventyr. Men en del resor kan kräva tidsperspektiv för att äventyrligheterna ska få sin fulla uppskattning. Vissa äventyr är ju i stunden bara irritationsmoment.

Så här kan det vara att resa:
• När vi reste till Mallorca häromveckan fick vi sitta två timmar i planet innan det lyfte från Arlanda
• När vi kom fram till Mallorca fick vänta en timme på bagaget
• När vi satte oss i bussen som skulle ta oss till hotellet fick vi vänta ytterligare en timme innan den startade
• När vi kom fram till hotellet kunde vi inte bo där eftersom det skulle stänga för säsongen
• Nåväl, ett nytt tak över huvudet kunde ordnas och dagen efter ankomsten gjorde vi ett besök på Starbucks café. Å vad hände där? Jag blev inlåst på toaletten!
Då var det fortfarande några dar kvar till fredagen den trettonde...Hvad fattas i Umeå (5)Umeå

Skapad av Lennart Forsberg ons, oktober 04, 2017 09:31:44

Blog image
Skribenten i Umebladets insändarserie "Hvad fattas i Umeå" från 1915, tycker att det saknas storsinne i stan – och då handlar det om storsinne i betydelsen tolerans och generositet, inte storsinne i form av högdragen övermodighet. Kanhända hade skribenten de s k Umeå-bråken i åtanke?:

•••

Hvad som fattas!
Jo, framför allt vidare vyer, lite mera storsinne. Norrlänningarna i allmänhet äro i det övriga landet kända som ett flott och storsinnat folk. Umeå utgör ett sorgligt undantag, och det är detta som jämte mycket annat framkallat de ständiga striderna här. Svårt är det äfven för den, som kommit till staden med den bästa afsikt att hålla sig rakryggad och neutral i allt småaktigt gruff, att behålla sitt gentlemannaskap obesmittat. Det blir nästan liktydigt med isolering, ty öfver allt möts man af fanatism och oförmåga att skilja mellan sak och person.

Att undgå att – mer eller mindre – bli indragen i fejderna tycks vara omöjligt, och man har just ingen annan utväg än att hålla sig på defensiven och försöka att hålla aktningen för sig själf så starkt i hälgd som möjligt under härvarande tråkiga förhållanden.

För den som kommer från andra, större eller åtminstone mera sansade förhållanden blir emellertid vistelsen i Umeå en liten tragedi — det är min uppfattning, som kanske hamnar i redaktionens papperskorg, men som eljes väl kunde vara en liten lämplig motvikt mot de många smickrande orden om ”det trevliga Umeå” etc.

Inflyttad

•••

Här ligger mina samlade betraktelser på temat "Hvad fattas i Umeå?Hvad fattas i Umeå (4)Umeå

Skapad av Lennart Forsberg tis, oktober 03, 2017 14:17:40

Blog image
Jungfrun i sin jungfrukammare hade en lång arbetsdag för 100 år sedan.
I Umebladets serie "Hvad fattas i Umeå?" från 1915 formulerade "Jungfru Ida" sina förhoppningar så här:

•••

Jungfruns bön.
För en tid sedan hade jag en dröm.
Hur ljus och härlig var ej den drömmen!
Jag drömde nämligen, att jungfrurna hade ett himmelrike på jorden.
Jag tyckte att jungfrurna ej voro så ringaktade, vi fingo så många vänliga leenden och rönte så stor tacksamhet för hvad vi gjort under dagens lopp. Även att jungfrurna icke allenast fingo betyg utan också fingo skriva betyg hurudan platsen var jämte hennes nåd. Och att svar arbetsdag var avslutad kl 8.30 em.
Men när jag var som lyckligast vaknade jag och fann att det endast var en dröm.

Jungfru Ida.

•••

Här ligger mina samlade betraktelser på temat "Hvad fattas i Umeå?

Hvad fattas i Umeå (3)Umeå

Skapad av Lennart Forsberg mån, oktober 02, 2017 18:44:11

Blog image
Den 13 januari 1913 brinner teatern i Umeå ner till grunden. Med den eldsvådan börjar umeborna genast drömma om en ny teater. En och annan besökare i stan hävdar dock att det är viktigare att prioritera ett nytt badhus. C G Nilsson framförde den åsikten i Umebladet i slutet av februari 1915 – kanhända är C G Nilsson den person som kallar sig "Resande sörlänning" i en annan insändare från den 19 februari samma år!?

•••

Redaktionen af Umebladet, Umeå.

Eder stad med dess befolkning måste hafva egendomliga fordringar, de tyckas önska allt möjligt men ej det nödvändigaste; ett ordentligt badhus. Badhuset, hvilket jag anser bör vara mer nödvändigt än en teater för en stad, är ju i ganska miserabelt skick.

I förhoppning om att det snart kommer ett nytt till stånd tecknar med utmärkt högaktning

C G Nilsson, mobiliserad från Stockholm

•••

Här ligger mina samlade betraktelser på temat "Hvad fattas i Umeå?

Orgeltramp på ErsmarksbergetUmeå

Skapad av Lennart Forsberg mån, oktober 02, 2017 16:53:23

Blog image


Pensionärerna i Luffarakademin besökte Ersmarksberget idag.
Den terrängen ska om några år – om IFK Umeå får som klubben vill – ge plats åt stans första rullskidbana.

Redan nu har terrängen kring Ersmarksberget skidhistoriska anor. Gamla umebor minns det stora flyttblocket på Ersmarksberget, som milspåret passerade på 50-talet. Från den jättestenen rapporterades det mellantider när storrännare som Martin Lundström och Assar Rönnlund forsade fram genom skogen på sin väg mot målet i den tidens skidstadion – I 20:s kaserngård.

På Ersmarksberget syns även gamla spår av miltär skidträning i s k orgeltramp.
Bilden därunder – från en norsk skidskola – illustrerar hur orgeltrampet fick fart på skidorna i mer snöig natur.

Blog imageBlog image

Hvad fattas i Umeå (2)Umeå

Skapad av Lennart Forsberg mån, oktober 02, 2017 08:28:51

Blog image
De liberala politikerna i Umeå hörs idag efterlysa en båthamn i stan,
det önskade sig också signaturen "Seglare" i Umebladet i februari 1915:

•••

Då staden, praktiskt taget, är utan båthamn, tillåter jag mig uttala egna och mångas önskningar att en dylik med första måste komma till stånd, så att även den som vill vara aktsam om sin båt, må kunna där förtöja densamma.

Seglare.

•••

Här ligger mina samlade betraktelser på temat "Hvad fattas i Umeå?