Å andra sidan

Å andra sidan

Fruntimmer med häcklande tunga

UmeåSkapad av Lennart Forsberg fre, februari 03, 2017 09:18:41


Det var inte bara kvinnor som sökte kontakt i 1800-talets Umeå (apropå mitt förra blogginlägg). Stans herrar var lite mer senfärdiga av sig, det skulle dröja till 1860 innan en man fattade pennan. Det här kunde man läsa i en annons i Umebladet den 4 augusti 1860:

•••

En man i sina bästa år med hyggligt utseende och wårdad uppfostran, hwilken nu börjat ledsna med ungkarlslifwets små obehag, önskar sig, så fort som möjligt, en ledsagarinna genom lifwet, för att inom äktenskapets tysta krets finna ett tacksammare fält för sin werksamhet, än det, som det ogifta ståndet förmår erbjuda. Han eger alla möjliga egenskaper, som rimligtvis kunna erfodras, för att lyckliggöra den, som lemnar honom sitt hjerta och sin hand. På förmögenhet och ålder fästes intet afseende, men desto mera på ett fridsamt lynne och ett warmt hjerta. Särskilt fästes hugade spekulanters uppmärksamhet på den omständigheten, att en flytande tunga erfordras, som riktigt förmår häckla andras fel, ty den, som ej kan erbjuda denna egenskap, torde ej göra sig besvär med att anmäla sig. Den eller de av stadens fruntimmer, som härå behagade fästa någon uppmärksamhet, torde i förseglad biljet till ”Högst angelägen” uppgifwa tiden och stället för ett sammanträffande, på denna affär, så fort som möjligt, må kunna uppgöras till parternas ömsesidiga belåtenhet.
PS. Swaren torde inlämnas på stadens tidningsbureau.

•••

Önskemålet att få kontakt med en person som kan häckla andras fel, får mitt nutida sinnelag att undra om det var en politiker som den annonserande herren hoppades få kontakt med :-)