Å andra sidan

Å andra sidan

Ålderstigen vid Lidberget

UmeåSkapad av Lennart Forsberg tis, september 05, 2017 08:21:05


Ibland blir man brutalt påmind om sitt eget åldrande...
När man upptäcker att ett av barndomens utflyktsmål förvandlats till fornlämning av Riksantikvarieämbetet, är man inte längre en yngling...

Jag tänker på Lidbergsstugan, som Hagas unga garde kallade Libärsstugan på 50-talet. Den gamla ekonomiska kartan från slutet av 50-talet visar var stugan låg – på liden vid Lidberget strax nordost om Ersmarksberget.

Kartan därunder är hämtad från Riksantivarieämbetets webbplats Fornsök. Strax öster om den höga masten ligger fornlämningen som förr var full av liv, i varje fall lika mycket friluftsliv som den än idag livfulla Hamptjärnsstugan på andra sidan I 20-skogen.

Så här skriver Riksantikvarieämbetet om Lidbergsstugan:
"Bebyggelselämning, sentida, bestående av en husgrund, ca 10 x 5 meter, med berghällar som fundament för huset. På platsen är ansamlingar av tegel".

En nutida höstpromenad på Lidberget bekräftar att Riksantikvarieämbets iakttagelser är korrekta. Det obefintliga huset gör mig tankfull, och som för att inbilla mig att jag fortfarande är vidsynt kan jag inte låta bli att fundera varifrån Brännvinsmyran fått sitt namn!? Jag säger inte flaska – för jag vet ju inte – jag är på sin höjd korkad.

I min tankfullhet känns det också som den gamla stigen till Lidbergsstugan skulle kunna ha ett namn: Ålderstigen! Men det passar förstås bättre på ett framtida äldreboende :-)