Å andra sidan

Å andra sidan

Politik & Vetenskap

PolitikSkapad av Lennart Forsberg tor, september 14, 2017 09:12:06

I ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren efterlyser skribenterna politiska initiativ (och åsikter) på vetenskaplig grund. Vackert tänkt, kan man tycka – men jag vänder lika gärna på kuttingen och efterlyser lite mer av vanligt sunt förnuft bland våra politiker.
Det skulle även många vetenskapsmän och -kvinnor må bra av.

Nog har våra beslutsfattare utbildning så det räcker och blir över.
Men hur är det med bildningen?

Vår politiska historia har plats för framgångsrika lantarbetare, folkskollärare och – för att vara mer modern – svetsare. Där finns också professorer, nobelpristagare och en och annan juris doctor. Fil kand Tage Erlander hade inte så mycket till övers för professor Bertil Ohlin. Han kallade honom koftig i sina dagböcker. Erlander kom bättre sams med juris doctor Gunnar Hedlund – men inte var det den akademiska utbildningen som fick dem att samarbeta. Det var deras bondförnuft.

Vad är det då för skillnad på politik och vetenskap?
Om politik är subjektiva åsikter på ideologisk grund, utger sig de vetenskapliga sanningarna för att vara mer objektiva.

Om det politiska tyckandet har mer av spontanitet över sig, så är vetenskapliga fakta något som ger samma resultat vid upprepade experiment under kontrollerade former.
I ett val mellan de två alternativen föredrar jag det spontana tyckandet! Ska det politiska livet styras av sanningar framtagna i vetenskapliga experiment lär den politiska långbänken bli oändligt lång.

Värdet av de vetenskapliga sanningarna kan också diskuteras.
Världen är full av akademiska trätor.

Minns historien om personen som hade ont i ett finger och därför uppsökte tre läkare. Allmänläkaren skrev ut ett recept, kirurgen förelog amputering och psykologen ville sätta sig ner och prata en stund.

I politiska sammanhang är det sällan läkare som kommer till tals – Sven Britton och Martin Ingvar undantagna. I politiska sammanhang får ekonomer det största mediala utrymmet. Men trots sin vetenskapliga skolning är de massmediala ekonomerna väldigt ofta oense. Sanningen att säga, så finns det många olika sanningar.

Och om jag får tala ur mitt eget egoistiska perspektiv, så känns det väldigt mycket bättre att lyssna (och tro) på en ekonom som har samma åsikter som jag själv!

Det behöver man inte vara vetenskapligt skolad för att förstå.