Å andra sidan

Å andra sidan

Hvad fattas i Umeå (2)

UmeåSkapad av Lennart Forsberg mån, oktober 02, 2017 08:28:51


De liberala politikerna i Umeå hörs idag efterlysa en båthamn i stan,
det önskade sig också signaturen "Seglare" i Umebladet i februari 1915:

•••

Då staden, praktiskt taget, är utan båthamn, tillåter jag mig uttala egna och mångas önskningar att en dylik med första måste komma till stånd, så att även den som vill vara aktsam om sin båt, må kunna där förtöja densamma.

Seglare.

•••

Här ligger mina samlade betraktelser på temat "Hvad fattas i Umeå?