Å andra sidan

Å andra sidan

Hvad fattas i Umeå (4)

UmeåSkapad av Lennart Forsberg tis, oktober 03, 2017 14:17:40


Jungfrun i sin jungfrukammare hade en lång arbetsdag för 100 år sedan.
I Umebladets serie "Hvad fattas i Umeå?" från 1915 formulerade "Jungfru Ida" sina förhoppningar så här:

•••

Jungfruns bön.
För en tid sedan hade jag en dröm.
Hur ljus och härlig var ej den drömmen!
Jag drömde nämligen, att jungfrurna hade ett himmelrike på jorden.
Jag tyckte att jungfrurna ej voro så ringaktade, vi fingo så många vänliga leenden och rönte så stor tacksamhet för hvad vi gjort under dagens lopp. Även att jungfrurna icke allenast fingo betyg utan också fingo skriva betyg hurudan platsen var jämte hennes nåd. Och att svar arbetsdag var avslutad kl 8.30 em.
Men när jag var som lyckligast vaknade jag och fann att det endast var en dröm.

Jungfru Ida.

•••

Här ligger mina samlade betraktelser på temat "Hvad fattas i Umeå?