Å andra sidan

Å andra sidan

Hvad fattas i Umeå (5)

UmeåSkapad av Lennart Forsberg ons, oktober 04, 2017 09:31:44


Skribenten i Umebladets insändarserie "Hvad fattas i Umeå" från 1915, tycker att det saknas storsinne i stan – och då handlar det om storsinne i betydelsen tolerans och generositet, inte storsinne i form av högdragen övermodighet. Kanhända hade skribenten de s k Umeå-bråken i åtanke?:

•••

Hvad som fattas!
Jo, framför allt vidare vyer, lite mera storsinne. Norrlänningarna i allmänhet äro i det övriga landet kända som ett flott och storsinnat folk. Umeå utgör ett sorgligt undantag, och det är detta som jämte mycket annat framkallat de ständiga striderna här. Svårt är det äfven för den, som kommit till staden med den bästa afsikt att hålla sig rakryggad och neutral i allt småaktigt gruff, att behålla sitt gentlemannaskap obesmittat. Det blir nästan liktydigt med isolering, ty öfver allt möts man af fanatism och oförmåga att skilja mellan sak och person.

Att undgå att – mer eller mindre – bli indragen i fejderna tycks vara omöjligt, och man har just ingen annan utväg än att hålla sig på defensiven och försöka att hålla aktningen för sig själf så starkt i hälgd som möjligt under härvarande tråkiga förhållanden.

För den som kommer från andra, större eller åtminstone mera sansade förhållanden blir emellertid vistelsen i Umeå en liten tragedi — det är min uppfattning, som kanske hamnar i redaktionens papperskorg, men som eljes väl kunde vara en liten lämplig motvikt mot de många smickrande orden om ”det trevliga Umeå” etc.

Inflyttad

•••

Här ligger mina samlade betraktelser på temat "Hvad fattas i Umeå?