Å andra sidan

Å andra sidan

Förvånande förskoleplaner

UmeåSkapad av Lennart Forsberg sön, oktober 29, 2017 13:11:20


Umeå kommun har ett akut behov av förskolelokaler.
Mindre än ett år före nästa val är läget mycket akut.
Det insåg vi under en semester på Mallorca!

Då meddelade en granne att det fanns kommunal post i vår brevlåda på Böleäng, där det presenterades förskoleplaner för ängen bakom vårt radhus. Synpunkter på förslaget var det mycket bråttom med – när vi kom hem från semestern hade tidpunkten för att lämna in synpunkter redan passerat.

Utan att veta vad som fanns i vår brevlåda skickade vi istället e-post från Can Pastilla. Hemma i Umeå har vi sedan kompletterat med ytterligare synpunkter.

Skissen ovan illustrerar hur Umeå kommun vill tillintetgöra Böleängs enda äng (blå linjer på skissen ovan). Om fältet bakom ICA, som i detaljplanen är reserverad för idrottsändåmål), bebyggs med en förskola blir det inte mycket till äng kvar på Böleäng. Och då är det är definitivt slutsparkat för alla de fotbollslag som tränar på fältet sommartid. Och det till priset av att vi, de närmaste grannarna, får ett illa skött kommunalt dike, mellan oss och förskolans staket.

Vi tycker att det vore bättre att lägga den planerade förskoletomten längs Fruktvägen (ungefär som de röda linjerna på skissen ovan).
– Hellre dubbla cykelbanor, en väg och ett garage mellan de boende och den nya, tillfälliga förskolan än ett enda dike, resonerar vi på Krusbärsvägen.

Vi har också många andra synpunkter på informationen från Umeå kommun (som mestadels handlar om brist på information). Vi har en känsla av att vi bara fått ta del av kommunala dimridåer, lika täta som dimmorna på Röbäcksslätten om höstarna. Klart som sjutton att man kan bli besviken då...

Här har jag samlat mina mejl till kommunen i ärendet.