Å andra sidan

Å andra sidan

Lektor Arners gränd

UmeåSkapad av Lennart Forsberg tis, november 21, 2017 12:41:33Maja Beskow får sin skola – Maja Beskowsskolan – om ett par år.
Läroverkskollegan Anders Arner har då haft sin gränd i många år.
Det är nämligen lektor Arner som gett namn åt Lektorsgränd på Teg.

Beskow och Arner var också något av hedersgäster på De Gamlas Fest – ett arrangemang som min egen pappa lade en semestervecka på varje sommar under 16 års tid. Maja Beskow kom till De Gamlas Fest 1959, Anders Arner anlände ett år senare...

Lektor Arner var en känd profil i Umeå. Med meriter som teologie licentiat undervisade han i kristendom vid läroverket. För honom var kultur och bildning viktigt. Så viktigt att det för att få högt betyg ibland krävdes gott s k påbrå i form av föräldrar på ansvarsfulla positioner i småstaden Umeå – på lektor Arners tid angavs även faders yrke i läroverkskatalogen!

Lektor Arner engagerade sig även i Hembygdsföreningens och museets verksamheter.
Han satt bl a i redaktionskommittén för årsboken Västerbotten och var även aktiv i den s k restaurangkommittén med ansvar för Sävargården.

På Arners tid hade museet och Sävargården urusel ekonomi. De pengar som inte fanns skapade irritation mellan de styrande på museet och dem som satt i restaurangkommittén. När restaurangkommittén fråntogs de s k pilsnerrättigheterna, lär lektor Arner ha spänt ögonen i Hembygdsföreningens kassör, en stillsam bankman vid namn Petrus Lundström:
– Det skulle smärta mig så, om jag skulle behöva träffa herr Lundström på det ställe där jag är predikant.
Läroverkslektorn Anders Arner tjänstgjorde också som fängelsepredikant!

Familjen Arner bodde på Kungsgatan 97 i Umeå, i en gård som ibland kallades Arnerska villan. Den är idag mest känd som platsen där Wilhelm Peterson-Bergers växte upp.

Böle boställe skaffade sig familjen Arner kring 1934 – den ståtliga byggnaden fungerade som något av ett sommarboställe för familjen Arner. Se klippet nedan från telefonkatalogen från 1950! Snacka om sommarstuga!

Familjen Arner vårdade Böleå gamla överstelöjtnantsboställe med stor omsorg.
1942 restes minnesstenen på gårdsplanen med högtidliga tal av bl a lektor Arner.
Om den högtidligheten berättade årsboken Västerbotten utförligt.

1946 hade ryktet om upprustningen av de gamla överstelöjtnantsbostället nått ända ner till Stockholm. I sitt julnummer 1946 gjorde veckotidningen Husmodern ett hemma-hos-reportage hos familjen Arner. Läs här om du har lust!

Med Husmoderns vackra ord och stämningsfulla bilder känns det helt i sin ordning att gatstumpen strax intill det gamla bostället har namnet Lektorsgränd.